Gov. Thomas Johnson

Gov. Thomas Johnson

1

Wednesday, May 1, 2019
TimeEventDetails
3:00pmOutdoor Track: Girls Varsity CMC Championshipvs. Oakdale
 @ Oakdale High Schoollocation
3:00pmOutdoor Track: Boys Varsity CMC Championshipvs. Oakdale
 @ Oakdale High Schoollocation
4:00pmTennis: Girls Varsity Matchvs. Walkersville
4:00pmTennis: Boys Varsity Matchvs. Walkersville
4:30pmBaseball: Boys Varsity Gamevs. Walkersville
4:30pmBaseball: Boys JV Gamevs. Tuscarora
4:30pmSoftball: Girls Varsity Gamevs. Walkersville
5:30pmLacrosse: Boys JV Game  

(Rescheduled from 03-22-19)

vs. Oakdale
7:00pmLacrosse: Boys Varsity Game  

(Rescheduled from 03-22-19)

vs. Oakdale
Thursday, May 2, 2019
TimeEventDetails
4:30pmBaseball: Boys Varsity Game  

(Date changed from 04-19-19)

vs. South Hagerstown 1
4:30pmTennis: Girls Varsity Match  

(Rescheduled from 04-12-19)

vs. Williamsport 1
4:30pmTennis: Boys Varsity Match  

(Rescheduled from 04-12-19)

vs. Williamsport 1
6:00pmLacrosse: Girls Varsity Game  

(Time Changed)

vs. Oakdale
 @ Oakdale High Schoollocation
Friday, May 3, 2019
Saturday, May 4, 2019
Sunday, May 5, 2019
Monday, May 6, 2019
TimeEventDetails
3:00pmOutdoor Track: Girls Varsity Frederick County Championship  

(Date & Time Changed from 05-08-19)

vs. Frederick
 @ Frederick High Schoollocation
3:00pmOutdoor Track: Boys Varsity Frederick County Championship  

(Date & Time Changed from 05-08-19)

vs. Frederick
 @ Frederick High Schoollocation
4:00pmTennis: Girls Varsity Match  

(Rescheduled from 03-21-19)

vs. Catoctin
4:00pmTennis: Boys Varsity Match  

(Rescheduled from 03-21-19)

vs. Catoctin
4:30pmBaseball: Boys Varsity Game  

(Date Changed to 05-07-19)

vs. Catoctin
4:30pmSoftball: Girls Varsity Gamevs. Catoctin
Tuesday, May 7, 2019
TimeEventDetails
4:30pmBaseball: Boys Varsity Game  

(Date changed from 03-21-19)

vs. Catoctin
5:30pmLacrosse: Boys JV Game  

(Date, Time & Location Changed from 04-25-19)

vs. North Hagerstown
6:00pmSoftball: Girls Varsity CMC ChampionshipTBA vs. Hood College
 @ Hood Collegelocation